1. Billedklok

1. Billedklok

Styrkes ved prosjekter hvor barna skal bruke deres evner til å oppfatte, erkjenne og uttrykke seg om den romlige, konkrete verden. Skjer ved å arbeide med modellering, mosaikk, lysfremstilling, støping, godterifremstilling, gips og pappmaché

/40 /80 /120
/40 /80 /120